085 - 773 17 11 info@alarmserver.nl

Voice Solutions, pionier in op maat gemaakte communicatieoplossingen voor zorgorganisaties, heeft met succes de certificering voor ontruimings- en brandalarmsystemen volgens de NEN2575-4-norm behaald. Deze mijlpaal werd bereikt door het slim combineren van de alarm- en applicatieserver met DECT-telefonieoplossingen van Gigaset IP DECT.

In Nederland worden strenge eisen gesteld aan stille brand- en ontruimingsinstallaties, zoals vastgelegd in de NEN2575-4-norm. Deze norm schrijft voor dat alarmtonen onder normale omstandigheden voldoende moeten zijn om evacuatie aan te geven, met name in zorginstellingen waar een stil alarm paniek helpt voorkomen.

Traditioneel kozen installateurs vaak voor pagingsystemen die losstonden van de telecommunicatie-infrastructuur, wat extra kosten en apparaten met zich meebracht voor het personeel. Voice Solutions zag dit als een ongewenste situatie en streefde naar een betere oplossing. Door draadloze IP DECT-handsets te gebruiken, die het verplegend personeel toch al bij zich droeg, kon een efficiëntere en kosteneffectievere oplossing worden geboden. DECT werd gekozen vanwege de stabiliteit en veiligheid ten opzichte van alternatieven zoals smartphones.

Belangrijke criteria van de NEN2575-4-norm omvatten onder meer de tijdige ontvangst van brandmeldingen, prioriteit van brandalarmen boven andere activiteiten en betrouwbare stroomvoorziening en back-up. Voice Solutions heeft uitgebreide tests uitgevoerd en vastgesteld dat zowel de handsets als basisstations van Gigaset deze criteria ondersteunen.

Na intern testen en installatie heeft Voice Solutions het certificeringsproces gestart, waarbij een extern bedrijf het systeem uitvoerig heeft getest op naleving van alle eisen. Met succes heeft het systeem alle tests doorstaan, waarmee Voice Solutions en EMC Solutions de eerste aanbieders zijn die het gebruik van Gigaset IP DECT-telefoons in een ontruimingssysteem kunnen certificeren volgens Nederlandse wetgeving.

De eerste gecertificeerde oplossing is geïnstalleerd bij Villa Oranje park in Oegstgeest, dat kleinschalige zorg- en leefomgevingen aanbied. Voice Solutions heeft de gehele infrastructuur verzorgd, van netwerk tot Wifi en van zorgalarmen tot TV.

Gigaset SL800H koppeling met alarmserver